Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Nowe przepisy dotyczące kominków i pieców kaflowych

Od stycznia kominy i piece kaflowe mogą emitować mniej pyłu zawieszonego i tlenku azotu niż dotychczas. Starsze kominki muszą być doposażone w filtr. Ale ważne jest również optymalne wykorzystanie pieca, ponieważ emisja zanieczyszczeń może być 50 razy wyższa z powodu niewłaściwego użytkowania!