Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2018-02-08

Przy niskich temperaturach powstaje pył zawieszony.

W Sztuttgarcie wartości graniczne dla pyłu zawieszonego zostały ponownie przekroczone - i to na samym początku roku! Nic dziwnego, ponieważ zanieczyszczenia zimą transportowane są wolniej z powietrza.