Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

CSU promuje klimat i czystość powietrza w Afryce

W Bawarii CSU wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie powierzchni lasów afrykańskich. W ten sposób chcą oni odegrać swoją rolę w realizacji celów środowiskowych konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w 2015 roku. Niemieckie media krytycznie podchodzą do tej kwestii, ponieważ z drugiej strony CSU odmawia wprowadzenia spójnego planu kontroli zanieczyszczenia powietrza w Monachium.