Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

3 miliony samochodów benzynowych objętych zakazem jazdy!

Niebieska plakietka kontroluje emisję tlenków azotu, dlatego też zakazy jazdy dotyczą głównie pojazdów z silnikami diesel. Jednak magazyn Spiegel zapowiada, że dotyczy to również 3 milionów samochodów na benzynę.