Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Kretschmann podkreśla konieczność wprowadzenia niebiekiej plakietki

Na tle zbliżającego się procesu sądowego przed Komisją Europejską premier Badenii-Wirtembergii Winfried Kretschmann podkreśla, że będzie nadal domagał się niebieskiej plakietki. Jego zdaniem niebieska plakietka jest najskuteczniejszym sposobem na spełnienie wymogów UE i rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza.