Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna również w Limburgii

Obecnie strefa niskiej emisji wchodzi w życie również w Limburgu. Po napotkaniu trudności w instalacji znaków przy wjeździe do strefy, rozpocznie się z miesięcznym opóźnieniem!