Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Szczyt zanieczyszczenia powietrza w Kanadzie

Na początku tego tygodnia zanieczyszczenie powietrza dotknęło obszar Montrealu. Po ekstremalnych warunkach pogodowych (burze, fale zimna do -20 lub nawet -30°C), które nie sprzyjały rozproszeniu się zanieczyszczeń, federalna agencja monitoringu ostrzegła ludność o dużym zanieczyszczeniu powietrza w tym rejonie.