Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna w Ratyzbonie

W Niemczech miasto Ratyzbona, zaliczane do światowego dziedzictwa kulturowego, utworzyło właśnie strefę ekologiczną. W tej strefie dozwolone będą wyłącznie pojazdy z zieloną plakietką ekologiczną. Czy rzeczywiście poprawi to jakość powietrza?