Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Nowa strefa ekologiczna w Monachium?

Stephanie Jacobs, inspektor ds. środowiska w Monachium, chce wdrożyć więcej środków w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Praktycznie i prawnie nie jest jeszcze możliwe uregulowanie ograniczeń dotyczących oleju napędowego. W międzyczasie Inspektor Ochrony Środowiska chce rozszerzyć istniejącą strefę ekologiczną.