Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Telepraca wobec zanieczyszczenia powietrza

We Francji, dwóch francuskich senatorów zaproponowało wprowadzenie telepracy w przypadku największego zanieczyszczenia powietrza. Zredukuje to ruch drogowy, a tym samym zmniejszy zanieczyszczenie powietrza. Z drugiej strony przyniosłoby to korzyści zdrowotne, ponieważ osoby pracujące w domu byłyby mniej narażone na zanieczyszczenia.