Bielefeld publikuje dane dotyczące jakości powietrza

Niemieckie miasto Bielefeld jest również dotknięte zanieczyszczeniem powietrza i obecnie rozbudowuje sieć stacji monitorujących. Ponadto dane te mają być udostępniane w Internecie ze skutkiem natychmiastowym w celu zapewnienia większej przejrzystości.