Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Władze chcą wprowadzić objazdy

W celu uniknięcia ograniczeń w ruchu drogowym podczas szczytowych zanieczyszczeń powietrza władze chcą wprowadzić sieć objazdów w Hamburgu. Czy takie środki byłyby naprawdę skuteczne?