Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2017-12-10

Londyn czy Paryż? Wyścig przeciwko zanieczyszczeniu powietrza.

Zerowa emisja do 2050 roku! Stolica Wielkiej Brytanii podjęła drastyczne działania w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Władze lokalne wymieniają różne środki mające na celu zniechęcenie kierowców i ograniczenie w jak największym stopniu emisji dwutlenku węgla. Chociaż środki te są raczej niepopularne wśród mieszkańców, pokazują jednak zrozumienie ogromnego wyzwania i poprawy stanu zdrowia, aby przyszłe pokolenia mogły lepiej sobie poradzić. Paryż czy Londyn: kto szybciej osiągnie cel zerowej emisji?