Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wspólne wytyczne polityki ochrony powietrza

Konferencja w Nairobi zgromadziła ponad 2500 przedstawicieli politycznych, liderów biznesu i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Gotowość określenia wspólnych wytycznych politycznych w kwestiach takich jak ochrona powietrza jest świadectwem rosnącej międzynarodowej świadomości.