Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Delhi: Zapisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza

W Delhi sytuacja jest alarmująca. Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza drobnymi cząsteczkami stałymi przekraczają o 40 razy próg ustalony przez Światową Organizację Zdrowia. Zagrożenie dla społeczeństwa jest oczywiste. Oczekując na wdrożenie środków, które mogą zwalczyć przyczynę problemu, Indie próbują się chronić (ograniczenie narażenia, przerwanie aktywności sportowej...).