Ograniczenia w ruchu drogowym w Walii?

Walijski rząd rozważa możliwość ograniczenia dostępu w niektórych strefach dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Należy szybko podjąć działania, ponieważ stowarzyszenia ekologiczne grożą sankcjami przeciwko rządowi.