Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Ograniczenia w ruchu drogowym w Walii?

Walijski rząd rozważa możliwość ograniczenia dostępu w niektórych strefach dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Należy szybko podjąć działania, ponieważ stowarzyszenia ekologiczne grożą sankcjami przeciwko rządowi.