Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de pl 2017-12-04

Współpraca ESA i UE w zakresie monitorowania zanieczyszczenia powietrza

Coraz więcej ograniczeń ruchu jest wdrażanych w całej Europie w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Dzięki satelicie Sentinel 5P Europejska Agencja Kosmiczna jest obecnie kluczowym podmiotem monitorującym jakość powietrza. Stężenia są dokładnie mierzone i podawane do wiadomości władzom zdrowia publicznego, które mogą podejmować odpowiednie decyzje dla każdego epizodu zanieczyszczenia powietrza.