Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Nowa strefa ekologiczna w Limburgii

W Limburgii, Hesse, strefa ekologiczna wchodzi w życie z dniem 01.01.2018. Od tej pory mogą jeździć tylko pojazdy oznaczone zieloną plakietką. Bardziej skuteczne byłoby jednak wprowadzenie niebieskiej plakietki, zdaniem pani Minister Priski Hinz.