Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Interaktywna mapa dotycząca zanieczyszczenia powietrza na południowym zachodzie

Niemiecka stacja telewizyjna SWR opublikowała interaktywną mapę poziomów zanieczyszczenia powietrza w południowo-zachodnich Niemczech. Szczególną uwagę zwraca się na rozbieżności między niemieckimi limitami a zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).  Zgodnie z limitami WHO, europejskie wartości graniczne są już na poziomie, który jest niebezpieczny dla zdrowia.