Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Chiny: znaczące inwestycje w walkę z zanieczyszczeniem powietrza

Chiński rząd dąży do zmniejszenia wpływu działalności przemysłowej na środowisko i poprawy jakości powietrza. W tym celu zastosowano już wiele środków. W 2017 r. Zainwestowano 2,4 mld USD w kontrolę jakości powietrza.