Rozmowy wstępne w ślepym zaułku

W Berlinie rozmowy wstępne trwają zbyt długo. Również ten weekend nie przyniósł rozwiązania ważnych kwestii politycznych związanych z transportem i ochroną środowiska. Różne strony nie są w stanie uzgodnić kwestii emisji CO2 dotyczących niebieskiej plakietki.