Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Niemieckie strefy ekologiczne Stuttgart (niebieska)
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Stuttgart (niebieska)

Miasto Stuttgart w swojej trzeciej aktualizacji planu ochrony powietrza z sierpnia 2018 uchwaliło zakaz ruchu pojazdów z silnikami diesla w całym mieście. W ten sposób zielona strefa ekologiczna staje się dodatkowo niebieską strefą. Od 01.01.2019 wykluczone zostaną wszystkie pojazdy z silnikiem diesla, które nie spełniają wymogów normy Euro 5. Na 2020 planuje się kolejne zaostrzenie. W chwili obecnej wyjęte z tego są pojazdy dostawcze, pojazdy rzemieślników  i budowlane zarejestrowane przed 01.01.2019. Mieszkańcy mogą wjeżdżać do 31.03.2019.

Na podstawie orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. niemieckie miasta i gminy mogą obecnie zgodnie z prawem wprowadzić zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. W tym przypadku poszczególne drogi lub całe obszary mogą być wyznaczone jako strefy zakazu jazdy. Strefy, w których pojazdy z silnikiem Diesla objȩte są zakazem poruszania siȩ (strefy niebieskie), mogą odnosić się do różnych klas EURO i różnych typów pojazdów, a także mogą być ograniczone w czasie.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Stuttgart (niebieski) - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2019
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
80 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obejmuje cały obszar miasta Stuttgart.
Wskazówka