Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Ratyzbona

W dniu 7.04.2017 rząd powiatu Górnego Palatynatu (Oberpfalz) przedstawił drugą aktualizację planu ochrony powietrza i podjął decyzję o wprowadzeniu w dniu 15.01.2018 strefy ekologicznej. Od tego momentu dozwolony jest wjazd tylko z zieloną plakietką ekologiczną (Euro 4).
Pomimo spadku wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego do zaledwie 11 w 2015 r., to strefa ekologiczna zostanie utworzona i dotyczyć będzie przede wszystkim Starego Miasta.
Jednak wraz ze spadkiem poziomu pyłu zawieszonego w mieście wzrosło  obciążenie tlenkiem azotu, nad którym w średniej perspektywie też chce się zapanować poprzez zielone strefy ekologiczne.

Miasto Ratyzbona leży nad Dunajem z powierzchnią 80,7 km2 i liczy około 146 000 mieszkańców.
Stała strefa ekologiczna obejmuje zaznaczony na mapie obszar miasta lub regionu. Główna arteria Friedenstraße nie jest objęta strefą ekologiczną, ale znajduje się w niej park zamek Thurn und Taxis.
Strefa ekologiczna na Starym Mieście obejmuje obszar w alejach i parkach otaczających Ratyzbonę (Regensburg) bez Stadtamhof. Biegnie na południe od Dunaju do linii kolejowej, od parku miejskiego przy Jakobstor i Prennbrunntor na zachodzie do Ostentor na wschodnim skraju starego miasta.
Aby dowiedzieć się więcej o granicach strefy ekologicznej Regensburg jak również o możliwych objazdach strefy ekologicznej, kliknij na interaktywną mapę.

Wyjątki dotyczące strefy ekologicznej
Dla mieszkańców i samochodów dostawczych można udzielić, w uzasadnionych przypadkach indywidualnych, z przyczyn handlowych, społecznych i technicznych, odpłatnych zezwoleń wyjątkowych na wjazd do strefy ekologicznej.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Ratyzbona - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
15.01.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
80 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Dotyczy całego Starego Miasta, w środku miasta otoczonej pasem alei i parków.
Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.