Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Eschweiler

Miasto Eschweiler postanowiło w listopadzie 2015 stworzyć strefę ekologiczną, która weszła w życie 01.06.2016.
Ta stała strefa ekologiczna obejmuje obszar miasta Eschweiler zaznaczony na mapie. Aby sprawdzić dokładne granice strefy ekologicznej oraz jak ją objechać, prosimy o kliknięcie na interaktywną mapę.
Powiązany ze strefą ekologiczną zakaz jazdy obowiązuje od daty wprowadzenia strefy ekologicznej i obecnie, jazda na jej obszarze może jedynie się odbyć ze zieloną plakietką (EURO 4). Pojazdy ciężarowe, niezależnie od plakietki, nie mogą przejeżdżać przez Indestraße między 6:00 i 22:00, oprócz gdy może zostać udowodnione, że dostawa towaru ma się odbyć w centrum miasta.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Eschweiler - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.06.2016
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
80 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Północna granica strefy ekologicznej biegnie ku autostrady A4, dalej na zachód ku Dreieckstraße aż do skrzyżowania z Aachener Straße. Stąd, na zachód, ciągnie się ona wzdłuż Aachener Straße aż do wylotu Steinstraße i dalej wzdłuż Steinstraße do torów kolejowych (Talbahnlinie). Granica biegnie dalej wzdłuż Talstraße aż do wzniesienia Hompeschstraße i wzdłuż Kaiserstraße do skrzyżowania z Bergrather Straße. W kierunku północnym, obwód strefy ekologicznej ciągnie się ku Bergrather Straße aż do Indestraße i dalej na wschód do Südstraße. W końcu, ze Südstraße na północ i z powrotem do autostrady A4.
Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.