Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Niemieckie strefy ekologiczne Darmstadt Hügelstr.
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Darmstadt - Hügelstraße

Miasto Darmstadt w trzeciej aktualizacji planu ochrony powietrza kraju związkowego Hesja z dniem 1.06.2019 wydało dwa zakazy tranzytu związane z ulicami Heinrichstrasse i Hügelstrasse.
Dotyczy to głównie samochodów osobowych z silnikiem diesla, samochodów kempingowych i furgonetek o normie EURO 1-5. Zakaz wjazdu dla pojazdów dotyczy również pojazdów z silnikiem benzynowym o normie EURO 0-2.
Zakaz ruchu obowiązuje na Hügelstraße na odcinku pomiędzy wschodnim wyjazdem z tunelu a Karlstraße na długości 330 m.

Zablokowany odcinek trasy i jego możliwości objazdu można obejrzeć na interaktywnej mapie w bezpłatnej aplikacji Green-Zones. Również możliwe zezwolenia wyjątkowe i adresy kontaktowe.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Darmstadt Hügelstraße (NOx) - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.06.2019
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
80 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Hügelstraße między wschodnim zjazdem z tunelu a Karlstraße (330 m).
Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.