Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Niemieckie strefy ekologiczne

Strefy ekologiczne i zakazy w ruchu drogowym obowiązujące w Niemczech

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Celem istniejących już 58 Zielonych stref ekologicznych jest ochrona mieszkańców miast i gmin przed pyłami o cząsteczkach różnych rozmiarów.

Odtąd wjazd do strefy ekologicznej umożliwia właściwie wyłącznie posiadanie zielonej plakietki dla pojazdu klasy EURO 4 lub wyższej. Także z tego powodu niemieckie strefy ekologiczne można nazwać zielonymi.

Szczegółowe informacje i mapy do zoomowania dla każdej niemieckiej Zielonej Strefy Ekologicznej znajdziecie na tej stronie w prawej skrajnej kolumnie.

Rysunek: Znak 270.1 Początek strefy ekologicznej

Dzięki obowiązkowi posiadania plakietki w celu wjazdu do stref ekologicznych dla wszystkich pojazdów klas N1-N3 i M1-M3 (samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe) odnotowano już znaczny spadek poziomu pyłów w utworzonych strefach ekologicznych.

Jednak już teraz wiadomo, że należy się spodziewać rozszerzenia obowiązku posiadania plakietki także na tlenki azotu (NOx), ponieważ ich wartości – generowane głównie przez pojazdy z silnikiem Diesla – wciąż wzrastają i w konsekwencji ciągle przekraczają wytyczne unijne. Być może w przyszłości doprowadzi to do utworzenia niebieskich stref ekologicznych.

Rysunek: Znak 270.2 Koniec strefy ekologicznej

Tworzenie stref ekologicznych leży w Niemczech w gestii miast. Na mocy rozporządzenia w sprawie znakowania pojazdów niskoemisyjnych, które weszło w życie 10.10.2006 r., mogą one wyznaczać w swoich granicach tak zwane strefy ekologiczne, do których wjazd będzie ograniczony, co przyczyni się do redukcji obciążenia pyłami.

Ponadto miasta mogą wprowadzać zakazy w ruchu drogowym, które będą dotyczyły np. konkretnych klas EURO pojazdów z silnikiem Diesla.
Zakazy w ruchu drogowym dotyczące pojazdów z silnikiem Diesla będą wprowadzane w różnych niemieckich miastach już od 2018 r. i będą realizowane w ramach stref zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla lub niebieskich stref ekologicznych, które zostaną jeszcze określone. W tych strefach obowiązywać będzie zakaz wjazdu dla określonych pojazdów z silnikiem Diesla generujących wysoki poziom emisji NOx.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App