Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje wewnętrzne Pobieranie obrazów

Obrazy plakietki ekologicznej i znaków drogowych do pobrania

Poniższe zdjęcia, rysunki i znaki drogowe można pobrać.
Uwaga: Prawo autorskie częściowo posiada Green-Zones GmbH. Dozwolony jest użytek prywatny. Używanie dla celów przemysłowych możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Green-Zones GmbH. Zapytania dotyczące użytku przemysłowego można kierować drogą e-mailową.

Czerwona niemiecka plakietka ekologiczna, klasa EURO 2
Żółta niemiecka plakietka ekologiczna, klasa EURO 3
Zielona niemiecka plakietka ekologiczna, klasa EURO 4
Znak 270.1 Początek strefy ekologicznej
Znak 270.2 Koniec strefy ekologicznej
Znak 270.1 Początek strefy ekologicznej ze znakiem dodatkowym