Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje wewnętrzne Pobieranie obrazów

Obrazy plakietki ekologicznej i znaków drogowych do pobrania

Poniższe zdjęcia, rysunki i znaki drogowe można pobrać.
Uwaga: Prawo autorskie częściowo posiada EES European Eco Service GmbH. Dozwolony jest użytek prywatny. Używanie dla celów przemysłowych możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody EES European Eco Service GmbH. Zapytania dotyczące użytku przemysłowego można kierować drogą e-mailową.

Czerwona niemiecka plakietka ekologiczna, klasa EURO 2
Żółta niemiecka plakietka ekologiczna, klasa EURO 3
Zielona niemiecka plakietka ekologiczna, klasa EURO 4
Znak 270.1 Początek strefy ekologicznej
Znak 270.2 Koniec strefy ekologicznej
Znak 270.1 Początek strefy ekologicznej ze znakiem dodatkowym