Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje wewnętrzne Plakietka ekologiczna i pył

Plakietka ekologiczna i pył

Poprzez wprowadzenie plakietki ekologicznej w 2008 r. dla wszystkich uczestników ruchu samochodowego, autobusowego i ciężarowego w celu wjazdu do lokalnych stref ekologicznych rząd ma nadzieję, że wartości przepisane odpowiednimi dyrektywami UE dotyczącymi substancji zanieczyszczających powietrze i dotyczącymi zdrowia będą mogły zostać osiągnięte możliwe na stałe. Jednakże plakietka ekologiczna redukuje głównie tylko problem pyłu (PM).

Poprzez utworzenie, jak dotąd, ponad 55 stref ekologicznych w Niemczech i ostateczne wyłączenie z ruchu prawie wszystkich pojazdów niespełniających wymogów klasy EURO 4, możliwe było obniżenie stężenia pyłu w niemieckich miastach i gminach średnio o 10 %. Nie dotyczy to jednak tlenków azotu (NOx), ponieważ na przełomie ostatnich 10 lat ich wartości stale wzrastają.