Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Powyższy przegląd pokazuje aktualny status strefy. Aby dowiedzieć się jaki jest status wjazdu od momentu wejścia w życie zakazu dla pojazdów z silnikiem Diesla należy kliknąć powyższe symbole kalendarza i wybrać odpowiednią datę.

Strefa ekologiczna Stuttgart (niebieska)

Miasto Stuttgart w swojej trzeciej aktualizacji planu ochrony powietrza z sierpnia 2018 uchwaliło zakaz ruchu pojazdów z silnikami diesla w całym mieście. W ten sposób zielona strefa ekologiczna staje się dodatkowo niebieską strefą. Od 01.01.2019 wykluczone zostaną wszystkie pojazdy z silnikiem diesla, które nie spełniają wymogów normy Euro 5. Na 2020 planuje się kolejne zaostrzenie. W chwili obecnej wyjęte z tego są pojazdy dostawcze, pojazdy rzemieślników  i budowlane zarejestrowane przed 01.01.2019. Mieszkańcy mogą wjeżdżać do 31.03.2019.

Na podstawie orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. niemieckie miasta i gminy mogą obecnie zgodnie z prawem wprowadzić zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. W tym przypadku poszczególne drogi lub całe obszary mogą być wyznaczone jako strefy zakazu jazdy. Strefy, w których pojazdy z silnikiem Diesla objȩte są zakazem poruszania siȩ (strefy niebieskie), mogą odnosić się do różnych klas EURO i różnych typów pojazdów, a także mogą być ograniczone w czasie.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Stuttgart (niebieski) - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2019
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Ciężki samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3)
Aktualnie dozwolone (od 01.01.2019) klasy plakietek:
Klasa 5 oraz Klasa 6 Jasnoniebieska 5, ciemnoniebieska 6 (najczystrza klasa= 6).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
01.01.2020: Pojazdy Diesel EURO 5. Od 01.01.2022: Klasa 6
Grzywna:
80 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obejmuje cały obszar miasta Stuttgart.
Wskazówka:
Wprowadzenie niebieskiej plakietki (jasno- i ciemnoniebieskiej) do tej pory nie zostało prawnie zatwierdzone. Z tego powodu nie może być również podjȩta decyzja, jaki kolor i jaką klasȩ emisji ma otrzymać niebieska plakietka. Przedstawienie niebieskich stref środowiskowych oraz danych dotyczących ich wprowadzenia, obrazują aktualny stan poznania oraz wiedzy.