Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Français
Español
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Stuttgart (niebieski) - Niemcy

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 24.03.2018.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd osobowy

Pojazd osobowy

jest zaliczany do typu M1, gdy jest przystosowany do transportu pasażerów (<=

8 siedzących miejsc + kierowca) i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest <=

3,5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Pojazd kempingowy

Pojazd kempingowy

jest zaliczany do typu M1, gdy jest przystosowany do transportu pasażerów (<=

8 siedzących miejsc + kierowca) i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest <=

3,5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Mikrobus

Mikrobus jest

zaliczany do typu M2, gdy jest przystosowany do transportu pasażerów (<= 8

siedzących miejsc + kierowca) i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest <=

5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest obecnie zabroniona.
Ciężki pojazd kempingowy

Ciężki pojazd

kempingowy jest zaliczany do typu M1, ale jest pomimo to widziany jak pojazd ciężarowy

(N2/N3), gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest > 3,5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie zabroniony.
Autobus

Autobus jest

zaliczany do typu M3, gdy jest przystosowany do transportu pasażerów (<= 8

siedzących miejsc + kierowca) i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest >

5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd jest obecnie nie dozwolony.

Powyższy przegląd pokazuje aktualny status strefy. Aby dowiedzieć się jaki jest status wjazdu od momentu wejścia w życie zakazu dla pojazdów z silnikiem Diesla należy kliknąć powyższe symbole kalendarza i wybrać odpowiednią datę.

Strefa ekologiczna Stuttgart (niebieska)

Po ogłoszeniu wyroku Federalnego Trybunału Administracyjnego z 27 lutego 2018 roku miasto Stuttgart planuje wprowadzenie zakazu jazdy oraz stref zabronionych dla pojazdów z silnikiem Diesla.
Można założyć, że prawdopodobnie zostaną one przeprowadzone zgodnie z projektem trzeciej aktualizacji Planu kontroli zanieczyszczenia powietrza w Stuttgarcie z maja 2017 r. i że zastosowany zostanie wariant 9 załącznika 2 do Ustawy o czystym powietrzu.

W związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego i przyjęciem wersji nr 9 Planu Czystego Powietrza, od dnia 01.10.2018 r. dla 22 ulic będzie obowiązywał zakaz poruszania siȩ samochodów osobowych i ciężarowych z silnikami Diesla, które nie są zgodne z normą europejską nr 5. Dotyczy to również pojazdów benzynowych o normie europejskiej 0-2.

Na podstawie orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. niemieckie miasta i gminy mogą obecnie zgodnie z prawem wprowadzić zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. W tym przypadku poszczególne drogi lub całe obszary mogą być wyznaczone jako strefy zakazu jazdy. Strefy, w których pojazdy z silnikiem Diesla objȩte są zakazem poruszania siȩ (strefy niebieskie), mogą odnosić się do różnych klas EURO i różnych typów pojazdów, a także mogą być ograniczone w czasie.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Stuttgart (niebieski)

Strefa ekologiczna zapowiedziana: 28.02.2018

Strefa ekologiczna wchodzi w życie: 01.10.2018

Typ strefy ekologicznej: Stale obowiązująca

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: Pojazdów ciężarowych klasy N1, N2, N3, autobusów M2, M3 i samochody osobowe, kempingowe M1.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie (od 01.10.2018): Jasnoniebieska- 5, ciemnoniebieska- 6 (najczystrza klasa = 6).

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: 01.09.2019: Pojazdy Diesel EURO 5. Od 01.01.2022: Klasa 6

Zakaz ruchu czasowy: W tej chwili nieznane

Zakaz ruchu (stały): Pojazdy (Diesel) niespełniające euronormy 5. Pojazdy (benzyna), niespełniające euronormy 2.

Grzywna: 25-160 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: Strefa ekologiczna obejmuje nieckȩ miasta oraz ogranicza dojazdy do niej. Według najnowszych planów z maj 2017, w wersji numer 9 zakaz poruszania siȩ pojazdów dotyczy nastȩpujących ulic:
Rotenwaldstraße, Böblingerstraße, Karl-Kloß-Straße, Heslacher Tunnel, Obere Weinsteige, Karl-Pfaff-Straße, Jahnstraße, Mittlere Filderstraße, Speidelweg, Landhausstraße, Talstraße, Rotenbergstraße, Poststraße, Schwanenplatztunnel/Cannstatter Straße, Nordbahnhofstraße, Heilbronnerstraße, Stresemannstraße, Adolf-Fremd-Weg, Feuerbacher Weg, Feuerbacher Talstraße, Botnanger Straße, Am Neckartor.

Szczegóły: Do 01.09.2019 dozwolone są wszystkie pojazdy Diesel EURO 5, jak również wszystkie pojazdy benzynowe z bezpośrednim wtryskiem, również te, które nie zostały doposażone w filter cząstek stałych . Do 01.01.2022 zakaz poruszania siȩ dotyczy pojazdów Diesel EURO 5 doposażonych w oprogramowanie SCR. Pojazdy benzynowe z wtryskiem bezpośrednim są dozwolone również bez filtra cząstek stałych.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i postanowień wyjątkowych: do chwili obecnej nieznane.

Wskazówka: Wprowadzenie niebieskiej plakietki (jasno- i ciemnoniebieskiej) do tej pory nie zostało prawnie zatwierdzone. Z tego powodu nie może być również podjȩta decyzja, jaki kolor i jaką klasȩ emisji ma otrzymać niebieska plakietka. Przedstawienie niebieskich stref środowiskowych oraz danych dotyczących ich wprowadzenia, obrazują aktualny stan poznania oraz wiedzy.