Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Français
Español
Dansk
Čeština
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Ratyzbona - Niemcy

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 19.01.2018.

Na dzisiaj nie ma żadnych ostrzeżeń.

Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd osobowy

Pojazd osobowy

jest zaliczany do typu M1, gdy jest przystosowany do transportu pasażerów (<=

8 siedzących miejsc + kierowca) i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest <=

3,5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Pojazd kempingowy

Pojazd kempingowy

jest zaliczany do typu M1, gdy jest przystosowany do transportu pasażerów (<=

8 siedzących miejsc + kierowca) i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest <=

3,5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest obecnie zabroniona.
Mikrobus

Mikrobus jest

zaliczany do typu M2, gdy jest przystosowany do transportu pasażerów (<= 8

siedzących miejsc + kierowca) i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest <=

5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie zabroniony.
Ciężki pojazd kempingowy

Ciężki pojazd

kempingowy jest zaliczany do typu M1, ale jest pomimo to widziany jak pojazd ciężarowy

(N2/N3), gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest > 3,5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Autobus

Autobus jest

zaliczany do typu M3, gdy jest przystosowany do transportu pasażerów (<= 8

siedzących miejsc + kierowca) i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest >

5 t.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest obecnie zabroniona.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe

pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej

czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest obecnie zabroniona.

Strefa ekologiczna Ratyzbona

W dniu 7.04.2017 rząd powiatu Górnego Palatynatu (Oberpfalz) przedstawił drugą aktualizację planu ochrony powietrza i podjął decyzję o wprowadzeniu w dniu 15.01.2018 strefy ekologicznej. Od tego momentu dozwolony jest wjazd tylko z zieloną plakietką ekologiczną (Euro 4).
Pomimo spadku wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego do zaledwie 11 w 2015 r., to strefa ekologiczna zostanie utworzona i dotyczyć będzie przede wszystkim Starego Miasta.
Jednak wraz ze spadkiem poziomu pyłu zawieszonego w mieście wzrosło  obciążenie tlenkiem azotu, nad którym w średniej perspektywie też chce się zapanować poprzez zielone strefy ekologiczne.

Miasto Ratyzbona leży nad Dunajem z powierzchnią 80,7 km2 i liczy około 146 000 mieszkańców.
Stała strefa ekologiczna obejmuje zaznaczony na mapie obszar miasta lub regionu. Główna arteria Friedenstraße nie jest objęta strefą ekologiczną, ale znajduje się w niej park zamek Thurn und Taxis.
Strefa ekologiczna na Starym Mieście obejmuje obszar w alejach i parkach otaczających Ratyzbonę (Regensburg) bez Stadtamhof. Biegnie na południe od Dunaju do linii kolejowej, od parku miejskiego przy Jakobstor i Prennbrunntor na zachodzie do Ostentor na wschodnim skraju starego miasta.
Aby dowiedzieć się więcej o granicach strefy ekologicznej Regensburg jak również o możliwych objazdach strefy ekologicznej, kliknij na interaktywną mapę.

Wyjątki dotyczące strefy ekologicznej
Dla mieszkańców i samochodów dostawczych można udzielić, w uzasadnionych przypadkach indywidualnych, z przyczyn handlowych, społecznych i technicznych, odpłatnych zezwoleń wyjątkowych na wjazd do strefy ekologicznej.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej: Ratyzbona

Strefa ekologiczna zapowiedziana: 07.04.2017

Strefa ekologiczna weszła w życie: 15.01.2018

Typ strefy ekologicznej: Stale obowiązująca

Aktualnie jeżdżenie z winietką obowiązuje dla: Pojazdów ciężarowych klasy N1, N2, N3, autobusów M2, M3 i samochody osobowe, kempingowe M1.

Klasy winietek dozwolone w tej strefie (od 15.01.2018): 4 (najczystsza klasa: 4).

Przyszłe zmiany odnośnie do dozwolonych winietek: Obecnie nieznane.

Zakaz ruchu: Samochody ciężarowe typu N1, N2 i N3 oraz autobusy typu M2 i M3, które nie spełniają wymagań EURO-normy 4 jak i samochody osobowe i kempingowe < 3,5t typu M1, które nie spełniają wymagań EURO-normy 4.

Grzywna: 80 Euro.

Powierzchnia strefy ekologicznej: Dotyczy całego Starego Miasta, w środku miasta otoczonej pasem alei i parków.

Szczegóły: Obecnie nieznane.

Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i postanowień wyjątkowych: Urząd Porządku Publicznego i Ruchu Drogowego: ordnungsamt@regensburg.de

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.