Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Ratyzbona - Niemcy

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 17.11.2018.

Nie ma żadnego ostrzeżenia.

Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie zabroniony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie zabroniony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.

Strefa ekologiczna Ratyzbona

W dniu 7.04.2017 rząd powiatu Górnego Palatynatu (Oberpfalz) przedstawił drugą aktualizację planu ochrony powietrza i podjął decyzję o wprowadzeniu w dniu 15.01.2018 strefy ekologicznej. Od tego momentu dozwolony jest wjazd tylko z zieloną plakietką ekologiczną (Euro 4).
Pomimo spadku wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego do zaledwie 11 w 2015 r., to strefa ekologiczna zostanie utworzona i dotyczyć będzie przede wszystkim Starego Miasta.
Jednak wraz ze spadkiem poziomu pyłu zawieszonego w mieście wzrosło  obciążenie tlenkiem azotu, nad którym w średniej perspektywie też chce się zapanować poprzez zielone strefy ekologiczne.

Miasto Ratyzbona leży nad Dunajem z powierzchnią 80,7 km2 i liczy około 146 000 mieszkańców.
Stała strefa ekologiczna obejmuje zaznaczony na mapie obszar miasta lub regionu. Główna arteria Friedenstraße nie jest objęta strefą ekologiczną, ale znajduje się w niej park zamek Thurn und Taxis.
Strefa ekologiczna na Starym Mieście obejmuje obszar w alejach i parkach otaczających Ratyzbonę (Regensburg) bez Stadtamhof. Biegnie na południe od Dunaju do linii kolejowej, od parku miejskiego przy Jakobstor i Prennbrunntor na zachodzie do Ostentor na wschodnim skraju starego miasta.
Aby dowiedzieć się więcej o granicach strefy ekologicznej Regensburg jak również o możliwych objazdach strefy ekologicznej, kliknij na interaktywną mapę.

Wyjątki dotyczące strefy ekologicznej
Dla mieszkańców i samochodów dostawczych można udzielić, w uzasadnionych przypadkach indywidualnych, z przyczyn handlowych, społecznych i technicznych, odpłatnych zezwoleń wyjątkowych na wjazd do strefy ekologicznej.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Ratyzbona - Niemcy
Strefa ekologiczna zapowiedziana od:
07.04.2017
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
15.01.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Ciężki samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3)
Aktualnie dozwolone (od 15.01.2018) klasy plakietek:
Klasa 4 (najczystsza klasa: 4).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
Obecnie brak informacji
Zakazy ruchu (czasowe):
Obecnie brak informacji
Zakaz ruchu (stały):
Samochody ciężarowe typu N1, N2 i N3 oraz autobusy typu M2 i M3, które nie spełniają wymagań EURO-normy 4 jak i samochody osobowe i kempingowe < 3,5t typu M1, które nie spełniają wymagań EURO-normy 4.
Grzywna:
80 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Dotyczy całego Starego Miasta, w środku miasta otoczonej pasem alei i parków.
Specyfika:
Obecnie nieznane.
Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe:
Urząd Porządku Publicznego i Ruchu Drogowego: ordnungsamt@regensburg.de
Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.