Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Ratyzbona

W dniu 7.04.2017 rząd powiatu Górnego Palatynatu (Oberpfalz) przedstawił drugą aktualizację planu ochrony powietrza i podjął decyzję o wprowadzeniu w dniu 15.01.2018 strefy ekologicznej. Od tego momentu dozwolony jest wjazd tylko z zieloną plakietką ekologiczną (Euro 4).
Pomimo spadku wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego do zaledwie 11 w 2015 r., to strefa ekologiczna zostanie utworzona i dotyczyć będzie przede wszystkim Starego Miasta.
Jednak wraz ze spadkiem poziomu pyłu zawieszonego w mieście wzrosło  obciążenie tlenkiem azotu, nad którym w średniej perspektywie też chce się zapanować poprzez zielone strefy ekologiczne.

Miasto Ratyzbona leży nad Dunajem z powierzchnią 80,7 km2 i liczy około 146 000 mieszkańców.
Stała strefa ekologiczna obejmuje zaznaczony na mapie obszar miasta lub regionu. Główna arteria Friedenstraße nie jest objęta strefą ekologiczną, ale znajduje się w niej park zamek Thurn und Taxis.
Strefa ekologiczna na Starym Mieście obejmuje obszar w alejach i parkach otaczających Ratyzbonę (Regensburg) bez Stadtamhof. Biegnie na południe od Dunaju do linii kolejowej, od parku miejskiego przy Jakobstor i Prennbrunntor na zachodzie do Ostentor na wschodnim skraju starego miasta.
Aby dowiedzieć się więcej o granicach strefy ekologicznej Regensburg jak również o możliwych objazdach strefy ekologicznej, kliknij na interaktywną mapę.

Wyjątki dotyczące strefy ekologicznej
Dla mieszkańców i samochodów dostawczych można udzielić, w uzasadnionych przypadkach indywidualnych, z przyczyn handlowych, społecznych i technicznych, odpłatnych zezwoleń wyjątkowych na wjazd do strefy ekologicznej.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Ratyzbona - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
15.01.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Ciężki samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3)
Aktualnie dozwolone (od 15.01.2018) klasy plakietek:
Klasa 4 (najczystsza klasa: 4).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
Obecnie brak informacji
Grzywna:
80 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Dotyczy całego Starego Miasta, w środku miasta otoczonej pasem alei i parków.
Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.