Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Overath

Zarząd okręgu administracyjnego Kolonii zdecydował 03.07.2017 wprowadzić w życie plan ochrony powietrza w miescie Overath, w którym jest przewidziane, między innymi, stworzenie nowej stałej strefy ekologicznej obowiązującej od 01.10.2017. W mieście liczącym około 27.000 mieszkańców, od tej daty będą jedynie mogły jeździć, na terenie strefy ekologicznej, pojazdy posiadające zieloną plakietkę.

W nowym planie ochrony powietrza zostały również przewidziane wyjątki dotyczące zakazu wjazdu. Informacje na temat możliwych zezwoleń wyjątkowych będą publikowane przez miasto Overath.

Ta stała strefa ekologiczna obejmuje obszar miasta Overath zaznaczony na mapie. Aby sprawdzić dokładne granice strefy ekologicznej oraz jak ją objechać, prosimy o kliknięcie na interaktywną mapę.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Overath - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.10.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Ciężki samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3)
Aktualnie dozwolone (od 01.10.2017) klasy plakietek:
Klasa 4 (najczystsza klasa: 4).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
Obecnie brak informacji
Grzywna:
80 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna ciągnie się przez 700 m metrów ze wschodu na zachód oraz przez 800 m z północy na południe, dworzec kolejowy Overath będącym jej centrum.

Na zachodzie, granicą strefy ekologicznej jest Probsteistraße, krótki odcinek Haupstraße i wyżej ulica Kemenaterberg. Północną granicą strefy ekologicznej są ulice Hubertushang i Josefshöhe. Na południu i zachodzie, granica ciągnie się wzdłuż rzeki Agger aż do wyżej położonej B55. Wykluczony ze strefy ekologicznej jest dojazd z B55 przez Dr.-Ringens/Straße do parkingu przy dworcu kolejowym. Na tym odczinku, przejazd może się odbyć bez plakietki.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.