Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Strefa ekologiczna Limburgu - Niemcy

Cząsteczki stałe, tlenki azotu i ozon mogą mieć wpływ na ważność plakietek.
Dowiedz się więcej tutaj o obecnych i przyszłych zmianach dotyczących ważności plakietek.

Plakietka ważna dzisiaj, 23.03.2019.

Nie ma żadnego ostrzeżenia.

Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest obecnie zabroniona.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie zabroniony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest zabroniona.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest obecnie zabroniona.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.

Strefa ekologiczna w Limburgu

Po przedłożeniu planu kontroli zanieczyszczenia powietrza przez Ministerstwo Środowiska Hesji w dniu 27 listopada 2017 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu w dniu 01.02.2018 r. strefy ekologicznej w Limburgu nad Lahn. Od tego momentu do strefy ekologicznej mogą wjeżdżać tylko pojazdy posiadające zieloną plakietkę ekologiczną.
Limburg liczy 34 000 mieszkańców zamieszkujących obszar 45 km2. Obciążenie zanieczyszczeniami w Limburgii w postaci dwutlenku azotu jest do tej pory wyraźnie wyższe od dopuszczalnych prawnie wartości dopuszczalnych i prowadzi Limburg do czołowej pozycji w zanieczyszczonych miastach Niemiec.
Powodem tego jest z jednej strony fakt, że codziennie do miasta przybywa do 6.000 pracowników dojeżdżających do pracy z Nadrenii-Palatynatu, a z drugiej strony ruch objazdowy z A3, kiedy to wypadki i plac budowy oznaczają, że trasa przez Limburgię jest w większym stopniu wykorzystywana.
Zaproponowany przez Ministerstwo Środowiska zakaz tranzytu ruchu samochodów ciężarowych został na razie odrzucony przez miasto, ponieważ możliwe alternatywne trasy lub objazdy są całkowicie nieodpowiednie.

Stała strefa ekologiczna obejmuje oznaczony na mapie obszar miasta Limburg. Aby poznać dokładne granice strefy ekologicznej w Limburgu oraz możliwe obwodnice strefy ekologicznej, kliknijcie proszę na interaktywną mapę.

Wyjątki dotyczące strefy ekologicznej
Autostrada A3 jest wyłączona ze strefy ekologicznej, podobnie jak oficjalnie zaznaczony objazd trasy dla ruchu autostradowego w przypadku, gdy jej użytkowanie jest nakazane przez policję lub organy ruchu drogowego. Wyklucza się również B 8 od kierunku północno-wschodniego do zjazdu Limburg-Nord oraz B 49 i B 54 z kierunku północnego.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Limburgu - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.02.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Ciężki samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3)
Aktualnie dozwolone (od 01.02.2018) klasy plakietek:
Klasa 4 (najczystsza klasa: 4).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
Obecnie brak informacji
Grzywna:
80 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obejmuje duże części centrum miasta, ulice prowadzące bezpośrednio do węzła Schiede, a także części Blumenrodu i Brückenvorstadt. Nie dotyczy to autostrady A3 i B8 z północnego wschodu do węzła Limburg-Nord oraz B 49 i B 54 z północy.
Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.