Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna Heidelberg

Miasto Heidelberg postanowiło w pażdzierniku 2009 wprowadzić w życie strefę ekologiczną 01.01.2010.

Ta stała strefa ekologiczna obejmuje obszar miasta względnie region zaznaczony na mapie. Aby sprawdzić dokładne granice strefy ekologicznej Heildelberg oraz jak ją objechać, prosimy o kliknięcie na interaktywną mapę.

Zakaz wjazdu powiązany ze strefą ekologiczną obowiązuje od daty wprowadzenia w życie tej strefy i umożliwia jedynie wjazd pojazdom z zieloną plakietką (EURO 4).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Heidelberg - Niemcy
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2010
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Grzywna:
80 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna dotyczy następujące dzielnice: Handschuhsheim, Neuenheim, Bergheim, Altstadt (bez Stadtwald), Weststadt (aż do Czernyring), Südstadt i Rohrbach (oprócz strefy przemysłowej Rohrbach-Süd).
Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.