Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Powyższy przegląd pokazuje aktualny status strefy. Aby dowiedzieć się jaki jest status wjazdu od momentu wejścia w życie zakazu dla pojazdów z silnikiem Diesla należy kliknąć powyższe symbole kalendarza i wybrać odpowiednią datę.

Strefa ekologiczna Frankfurt nad Menem (niebieski)

Z powodu orzeczenia Sądu Administracyjnego w Wiesbaden z 5.09.2018 przeciwko miastu Frankfurt nad Menem na wniosek stowarzyszenia Deutschen Umwelthilfe DUH miastu zostały zasądzone zakazy jazdy z powodu wysokich wartości substancji szkodliwych.
Zakazy jazdy obowiązują od 01.07.2019 dla pojazdów diesel, które nie spełniają przynajmniej normy EURO 5. Poza tym objęte są także pojazdy benzynowe z normami EURO 1 i 2.

Zaostrzenie nastąpi od 2020. Od tej daty pojazdy diesel muszą spełniać normę EURO 6, aby mogły dalej jeździć w niebieskiej strefie ekologicznej we Frankfurcie. Niebieska strefa ekologiczna rozciąga się na tym samy obszarze co zielona strefa ekologiczna. Ta znajduje się w obrębie obwodnicy autostradowej A3, A5 i A661.

Na podstawie orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. niemieckie miasta i gminy mogą obecnie zgodnie z prawem wprowadzić zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla. W tym przypadku poszczególne drogi lub całe obszary mogą być wyznaczone jako strefy zakazu jazdy. Strefy, w których pojazdy z silnikiem Diesla objȩte są zakazem poruszania siȩ (strefy niebieskie), mogą odnosić się do różnych klas EURO i różnych typów pojazdów, a także mogą być ograniczone w czasie.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Frankfurt nad Menem (niebieski) - Niemcy
Strefa ekologiczna wchodzi w życie:
01.07.2019
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek posiadania plakietek:
Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Ciężki samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2) oraz ciężki samochód ciężarowy (N3)
Aktualnie dozwolone (od 01.07.2019) klasy plakietek:
Klasa 5 oraz Klasa 6 Jasnoniebieska 5, ciemnoniebieska 6 (najczystrza klasa= 6).
Przyszłe zaostrzenie dozwolonych winietek:
2020: Pojazdy Diesel EURO 5.
Grzywna:
80 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obejmuje cały obszar miasta Frankfurt nad Menem. Strefa ekologiczna znajduje się wewnątrz obwodnicy ( Autobahnrings ) i jest ograniczona na zachodzie przez A5, na południu przez A3, na wschodzie i na północy przez A661.
Wskazówka:
Wprowadzenie niebieskiej plakietki (jasno- i ciemnoniebieskiej) do tej pory nie zostało prawnie zatwierdzone. Z tego powodu nie może być również podjȩta decyzja, jaki kolor i jaką klasȩ emisji ma otrzymać niebieska plakietka. Przedstawienie niebieskich stref środowiskowych oraz danych dotyczących ich wprowadzenia, obrazują aktualny stan poznania oraz wiedzy.