Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje plakietki Niemiecka ekologiczna Strefy ekologiczne w Niemczech

Strefy ekologiczne w Niemczech

Podstawę wprowadzenia stref ekologicznych w Niemczech stanowi rozporządzenie w sprawie znakowania pojazdów niskoemisyjnych, które weszło w życie 10.10.2006 r. Zgodnie z powyższym aktem prawnym od 01.03.2007 r. miasta i gminy mogą w swoich granicach wyznaczać tak zwane strefy ekologiczne, do których wjazd będzie ograniczony. Pojazdy bez odpowiednich plakietek nie będą mogły do nich wjeżdżać.
Do tej pory utworzono w Niemczech ponad 55 stref ekologicznych, które mają przyczyniać się do redukcji obciążenia pyłami w poszczególnych miastach i gminach.