Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Français
Español
Dansk
Čeština
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Powyższy przegląd ilustruje, jakie typy pojazdów o danej dacie rejestracji lub normie EURO mogą otrzymać niemiecką plakietkę ekologiczną.
Niemiecka plakietka ekologiczna (zwana również plakietką pyłową) jest obowiązkowa dla samochodów ciężarowych, autobusów i samochodów osobowych w celu wjazdu do zielonych stref ekologicznych.

Uwaga: prawo autorskie do tabeli posiada Green-Zones GmbH.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.