Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Français
Español
Dansk
Čeština
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

To jest aplikacja Green-Zones!

Gdzie leżą Zielone Strefy Ekologiczne? Jakie zakazy wjazdu, jakimi typami pojazdów i w jakie dni tygodnia są obowiązujące? Jakie plakietki istnieją i jak można je zamówić?

Zakup francuskiej, niemieckiej, austriackiej, duńskiej lub innej europejskiej Plakietki Ekologicznej często jest niewystarczający. 
Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza o tym jaki kolor albo jaka klasa winiety/plakietki może aktualnie wjechać do krajowej Strefy Ekologicznej. Równie ważnym jest, jakiego dnia o których godzinach obowiązuje zakaz wjazdu do stałych i niezmiennych lub czasowych, uzależnionych od pogody, Strefach Ekologicznych dla do 17 różnych typów pojazdów.
Aby móc odpowiedzieć na te pytania, potrzebna jest dodatkowa usługa informacyjna, która zostaje udostępniona bezpłatnie do korzystania w postaci aplikacji Green-Zones.

Smartphone EN
Smartphone EN
Smartphone EN
Smartphone EN

Wymogi co do ruchu logistycznego i gospodarczego oraz turystycznego ruchu autobusowego i indywidualnego w Europie

Właściwie każde przedsiębiorstwo logistyczne i spedycyjne, ale także turystyczne związane z ruchem autobusowym i indywidualnym, planując swoje trasy przejazdu przez oraz w okolicy stref ekologicznych zadaje sobie często następujące pytania:

 • Jaką winietę/plakietkę otrzymują przy pierwszej rejestracji dane typy pojazdów z danym rodzajem napędu?
 • Jaka winieta/plakietka obowiązuje w danym kraju i jakie pojazdy mogą wjeżdżać do danych stref ekologicznych z lub bez winiety w określonych porach dnia?
 • Jakie winiety/plakietki obowiązują przy określonej pogodzie w danej strefie oraz które krajowe i lokalne regulacje szczegółowe obowiązują w danych strefach ekologicznych w Europie?
 • W jaki sposób można przestrzegać różnych reguł dojazdu określonych w danym języku kraju bez błędnego ich rozumienia oraz rozpoznawać granice stref ekologicznych, jeżeli nie są one oznaczone?
 • Kiedy i w jaki sposób czasowemu lub trwałemu zaostrzeniu podlegają reguły obowiązujące w strefie ekologicznej ZPA i ZCR oraz wprowadzane krótkotrwałe i tymczasowe zakazy wjazdu dotyczące europejskich ulic i autostrad?
 • Jak można odpowiednio wcześnie rozpoznać możliwe stałe lub czasowe zakazy wjazdu dla diesli lub strefy z zakazami dla diesli?
 • W jaki sposób można rozpoznawać ogólne związki geograficzne pomiędzy istniejącymi strefami ekologicznymi oraz przestrzegać informacji na temat nowych europejskich stref ekologicznych?
 • W jaki sposób, gdzie oraz w jakich godzinach można objechać strefy ekologiczne oraz jakie kary pieniężne za naruszenie obowiązują w danych krajach i strefach ekologicznych?

Aby uzyskać odpowiedzi na postawione powyżej pytania oraz aby móc otrzymać informacje na temat statusu każdej ze stref ekologicznych w czasie rzeczywistym oraz od godz. 20:00 również na następny dzień podróży, należy skorzystać z aplikacji Green-Zones. Dzięki niej użytkownik otrzyma wszelkie istotne dane na temat wszystkich stref ekologicznych, w których obowiązkowe jest posiadanie plakietki ekologicznej. Ponadto podróżujący uzyskuje w ten sposób niezależność od lokalnych źródeł informacji w języku danego kraju.

Tablet EN
Tablet EN
Tablet EN
Tablet EN

Jak działa aplikacja Green-Zones

Aplikacja Green-Zones opiera się na bazie danych Green-Zones zawierającej odpowiednie krajowe i lokalne regulacje oraz dodatkowo uwzględniającej aktualizacje zakazów wjazdu i stałych blokad plakietek i winietek, które dotychczas były w danej strefie ekologicznej dozwolone.

W przypadku francuskich stref ekologicznych ZPA i ZCR baza danych zawiera dodatkowo dzienne raporty dotyczące statusu przekazywane przez lokalne francuskie organy. Raporty te mogą mieć wpływ na ewentualne ograniczenia i blokady spowodowane pogodą w danym lub następnym dniu.

W przypadku trwałych lub czasowych zakazów dla poszczególnych kolorów plakietek w innych krajach lub także tworzenia ewentualnych stref zakazu wjazdu dla diesli w Niemczech,  do bazy danych Green-Zones będą wprowadzane codziennie odpowiednie informacje.

Smartphone EN
Smartphone EN
Smartphone EN
Smartphone EN

Najważniejsze funkcje główne aplikacji Green-Zones

Do najważniejszych funkcji głównych aplikacji Green-Zones należą:

 • Szczegółowe zestawienie wszystkich reguł i wyjątków obowiązujących w każdej strefie ekologicznej w Europie, w której obowiązkowe jest posiadanie odpłatnej plakietki lub winiety.
 • Szczegółowe zestawienie wszystkich dostępnych plakietek i winietek, które można nabyć w Europie oraz informacje, jakie typy pojazdów oraz normy UE mogą je otrzymać do określonej pierwszej daty rejestracji
 • Oparty na danych geodezyjnych system map pokazujących granice wszystkich stref ekologicznych w formie danych obrazkowych z interaktywną opcją przybliżania (W aplikacji na stronach Green-Zones dostępne od 03.07.2017. Na smartfony z Androidem dostępne od 17.07.2017. Dla iOS dostępne od 01.08.2017)
 • Codzienne przesyłanie raportów dotyczących statusu przesyłanych przez lokalny organ do spraw ochrony środowiska w celu ustalenia uprawnień do wjazdu na następny dzień
 • Wskazywanie do 5 poziomów ostrzeżeń przed alarmami smogowymi, aby odpowiednio wcześnie móc przewidzieć zakazy wjazdu z winietami Crit'Air do określonych francuskich Stref Ekologicznych.
 • Łatwa możliwość zamawiania wszystkich europejskich plakietek i winiet ekologicznych poprzez aplikację Green-Zones.
Tablet EN
Tablet EN
Tablet EN
Tablet EN

Kto w jakim zakresie może korzystać z aplikacji Green-Zones?

Korzystanie z aplikacji Green-Zones ofertowane jest bezpłatnie na czas nieokreślony wszystkim zainteresowanych użytkownikom smartfonów i komputerów PC. Dodatkowe funkcje mogą w przyszłości być ewentualnie oferowane jako odpłatne zakupy w aplikacji.

Dla kupców plakietek/winiet w Green-Zones aktualizacje z dodatkowymi funkcjami będą udostępniane bezpłatnie. Gdy aktualizacja z dodatkowymi funkcjami będzie dostępna, to zostanie ona udostępniona klientom Green-Zones za pomocą kodu.

Od 03.07.2017 aplikacja Green-Zones jest dostępna i może z niej korzystać w postaci aplikacji webowej jak i na smartfonach!

Z aplikacji Green-Zones można od 03.07.2017 korzystać na komputerach z pełnej funkcjonalności na stronach Green-Zones, Crit-Air, EcoSticker, Pakietki Ekologicznej (Umwelt-Plakette) oraz Pickerl w 5 językach: niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i polskim.

Od 14.07.2017 aplikacja Green-Zones na Androida jest gotowa do pobrania w skepie Play Store. Dla iOS aplikacja Green-Zones jest dostępna do pobrania w App Store od 11.09.2017.

Smartphone DE
Smartphone DE
Smartphone EN
Smartphone EN