Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje ogólne Regulacje wyjątkowe

Jednolite krajowe regulacje wyjątkowe

Ogólne wyjątki od obowiązku posiadania plakietki w Zielonych strefach ekologicznych zostały opisane w 35 Federalnym Rozporządzeniu w sprawie ochrony przed immisjami.
Zgodnie z powyższym następujące pojazdy są zwolnione z obowiązku znakowania:

1) maszyny i sprzęty mobilne nieporuszające się po drogach

2) maszyny robocze

3) ciągniki rolnicze i leśne

4) pojazdy dwukołowe i trzykołowe

5) karetki pogotowia, samochody lekarskie z odpowiednim oznaczeniem „Lekarska służba w sytuacjach wyjątkowych”

6) pojazdy, którymi kierują lub którymi przewozi się osoby z nadzwyczajną niepełnosprawnością dotyczącą chodzenia, nieporadne lub niewidzące, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia w sprawie legitymacji osób niepełnosprawnych w wysokim stopniu w swojej legitymacji osób niepełnosprawnych mają wpisany kod „aG", „H" lub „BI"

7) pojazdy, dla których można skorzystać z praw szczególnych określonych w § 35 niemieckiego Prawa o ruchu drogowym

8) pojazdy należące do innych niż niemieckie oddziałów państw niebędących sygnatariuszami Paktu Północnoatlantyckiego, które przebywają na terenie Niemiec w ramach współpracy militarnej, jeżeli ich użycie następuje z pilnych przyczyn militarnych

9) pojazdy cywilne używane na zlecenie Bundeswehry w zakresie niecierpiących zwłoki przejazdów służących realizacji zadań publicznych Bundeswehry

10) samochody zabytkowe (zgodnie z § 2 pkt. 22 Rozporządzenia o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego) posiadające oznaczenie opisane w § 9 ust. 1 lub § 17 Rozporządzenia o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego) lub pojazdy zarejestrowane w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, innym państwie sygnatariuszu Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji, jeżeli spełniają równoważne kryteria.

Quadom przypisano klasę L, dlatego nie wymagają one posiadania plakietki ekologicznej.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.