Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje ogólne Przyszłe strefy ekologiczne

Przyszłe strefy ekologiczne

Utworzone dotychczas w Niemczech strefy ekologiczne to strefy, w których dzienna wartość graniczna emisji pyłu powinna wynosić mniej niż 50 µg/m3. Z uwagi na wiejące na północnym wybrzeżu Niemiec wiatry strefy ekologiczne w poszczególnych krajach związkowych na północy Niemiec są jakby niebyłe i w związku z tym nie należy spodziewać się znacznego rozszerzenia stref ekologicznych.
Należy jednak wyjść z założenia, że problematyka tlenków azotu (NOx) dotykająca wszystkich niemieckich miast w najbliższej przyszłości doprowadzi do wprowadzenia nowych stref ekologicznych lub stref z zakazem wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla. Takie strefy zostaną dodatkowo utworzone również na północy Niemiec.