Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje ogólne Kary pieniężne w strefach ekologicznych

Kary pieniężne za brak plakietki ekologicznej

Po zmianie niemieckiego taryfikatora mandatów od 08.01.2009 r. za przejechanie strefy ekologicznej bez ważnej plakietki ekologicznej lub za zatrzymanie się lub parkowanie w strefie ekologicznej bez ważnej plakietki ekologicznej nakładana jest kara 80 euro.

Wykroczenie numer 141621 stanowi, iż pomimo zakazu uczestniczenia w ruchu drogowym w celu zmniejszenia poziomu szkodliwych zanieczyszczeń powietrza pojazd uczestniczył w ruchu drogowym. Oprócz mandatu w wysokości 80 euro należy zapłacić opłatę administracyjną w wysokości co najmniej 25 euro.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.

Ważne informacje dla obcokrajowców:
W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.