Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
umwelt-plakette.de Informacje ogólne

Informacje odnośnie do niemieckiej ekologicznej plakietki pyłowej

Od 01.03.2007 r. w Niemczech obowiązuje plakietka ekologiczna. W Niemczech została ona wprowadzona dla wszystkich samochodów osobowych, autobusów i samochodów ciężarowych niezależnie od rodzaju paliwa i ciężaru całkowitego w celu wjazdu do strefy ekologicznej. Pojazdy lekkie są zwolnione z obowiązku posiadania plakietki.

Podstawę wprowadzenia plakietki ekologicznej stanowi opublikowane 16.10.2006 r. w Monitorze Federalnym rozporządzenie w sprawie znakowania pojazdów niskoemisyjnych z 10.10.2006, które weszło w życie 01.03.2007 r.

Ekologiczna plakietka pyłowa (w tekście ustawy nazywana plakietką pyłową) przyznawana jest w 3 różnych kolorach, w zależności od klasy EURO. Plakietkę należy nabyć, aby móc wjechać do strefy ekologicznej. Przypisane do klas EURO kolory to czerwony dla klasy 2, żółty dla klasy 3 i zielony dla klasy 4. Na plakietce umieszcza się numer rejestracyjny pojazdu oraz pieczęć rejestracji, która zawiera numer badania składu spalin nadany przez jednostkę, która plakietkę wydała.

Plakietka ekologiczna jest przypisana do numeru rejestracyjnego pojazdu, a co za tym idzie – do klasy emisji. Jest ważna bezterminowo. Nową plakietkę należy nabyć gdy pojazd otrzyma inny numer rejestracyjny lub gdy plakietka ulegnie zniszczeniu w wyniku pęknięcia szyby. To, jaki pojazd o jakich parametrach w zakresie emisji otrzyma dany typ plakietki ustala się dla pojazdów zarejestrowanych w Niemczech na podstawie klucza oznaczania typu, a dla pojazdów zarejestrowanych w innych krajach na podstawie roku produkcji i klasy EURO. Dla pojazdów z silnikiem Diesla, którym z uwagi na klasę EURO 3 przyznanoby tylko żółtą plakietkę ekologiczną, można jednak uzyskać zieloną plakietkę EURO 4 po przedłożeniu dowodu wbudowania filtra cząstek stałych.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie pyłów, które weszło w życie 03.12.2007 r., również samochody benzynowe ze starszymi katalizatorami (katalizatory regulowane) klasy EURO 1, jak również pojazdy z silnikiem Diesla klasy EURO 1, 2 i 3 mogą otrzymać zieloną plakietkę ekologiczną, jeżeli zostały wyposażone w filtr cząstek stałych i dzięki temu spełniają wymogi normy EURO 4.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

 

 

.