11.11.2019

Frankfurt oczekuje zakazów jazdy

Utworzone już ścieżki rowerowe, nowe autobusy i rozbudowa transportu lokalnego nie wystarczą, aby poprawić jakość powietrza lub zmniejszyć poziom tlenków azotu. Na Pforzheimer Strasse, Erlenbruch i Börneplatz pomiary są nadal wykonywane na poziomie znacznie powyżej 40µg/m3. W dniu 10 grudnia rozpoczną się negocjacje przed Sądem Administracyjnym w Hesji (VGH), przy czym Stuttgart oczekuje już wykonania zakazów prowadzenia pojazdów.