Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

W Niemczech obowiązkowa plakietka ekologiczna!

W 58 strefach ekologicznych grożą kary pieniężne powyżej 100 Euro!

Strefy ekologiczne w Niemczech – czy dołączą do nich także strefy zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla?

Sama zielona plakietka ekologiczna już nie wystarczy, aby każdym pojazdem wjechać do Zielonej strefy ekologicznej!
Od 01.03.2007 r. w Niemczech obowiązuje plakietka ekologiczna. W Niemczech została ona wprowadzona dla wszystkich samochodów osobowych, autobusów i samochodów ciężarowych, niezależnie od rodzaju paliwa i ciężaru całkowitego, w celu wjazdu do strefy ekologicznej. Pojazdy lekkie są zwolnione z obowiązku posiadania plakietki.

Ekologiczna plakietka pyłowa (w tekście ustawy nazywana plakietką pyłową) przyznawana jest w 3 różnych kolorach, w zależności od klasy EURO. Na plakietce umieszcza się numer rejestracyjny pojazdu oraz pieczęć rejestracji, która potwierdza, kto wystawił plakietkę. To, jaki pojazd o jakich parametrach w zakresie emisji otrzyma dany typ plakietki ustala się dla pojazdów zarejestrowanych w Niemczech na podstawie klucza oznaczania typu, a dla pojazdów zarejestrowanych w innych krajach na podstawie roku produkcji i klasy EURO na podstawie tabeli klasyfikacyjnej.

W każdym przypadku należy uwzględnić fakt, iż od 2018 r. nie każdy pojazd posiadający zieloną plakietkę będzie mógł w sposób nieograniczony wjeżdżać do każdego niemieckiego miasta i gminy, ponieważ planuje się utworzenie stref zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla lub niebieskich stref ekologicznych. Ponieważ strefy te będą obowiązywały nie tylko ciągle, ale także czasowo lub w zależności od stanu pogody, aktualne prawo do wjazdu pojazdem z zieloną plakietką ekologiczną lub niebieską plakietką należy sprawdzić w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Green Zones.

Niemiecka pyłowa plakietka ekologiczna
Od 01.01.2008 r. w Zielonych strefach ekologicznych dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów obowiązkowa jest plakietka ekologiczna. Prezentujemy informacje, dla których pojazdów danych klas EURO mogą lub muszą zostać uzyskane plakietki ekologiczne w celu wjazdu do strefy ekologicznej ...
Pierwsze Zielone strefy ekologiczne zostały utworzone 01.03.2007 r. Ich celem jest obniżenie obciążenia pyłowego w miastach i gminach. Z uwagi na wzrastający poziom emisji tlenków azotu od 2018 r. będą tworzone dodatkowe stałe i czasowe strefy zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej. Więcej na temat usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym tutaj ...

Strefy ekologiczne i zakaz wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Celem istniejących już 55 Zielonych stref ekologicznych jest ochrona mieszkańców miast i gmin przed pyłami o cząsteczkach różnych rozmiarów.
Odtąd wjazd do strefy ekologicznej umożliwia właściwie wyłącznie posiadanie zielonej plakietki dla pojazdu klasy EURO 4 lub wyższej. Także z tego powodu niemieckie strefy ekologiczne można nazwać zielonymi.

Jednak już teraz wiadomo, że należy się spodziewać rozszerzenia obowiązku posiadania plakietki także na tlenki azotu (NOx), ponieważ ich wartości – generowane głównie przez pojazdy z silnikiem Diesla – wciąż wzrastają i w konsekwencji ciągle przekraczają wytyczne unijne. Być może w przyszłości doprowadzi to do utworzenia niebieskich stref ekologicznych i niebieskiej plakietki ekologicznej.
Możliwe jest także, że miasta dodatkowo lub alternatywnie wprowadzać będą zakazy w ruchu drogowym, które będą dotyczyły np. konkretnych klas EURO pojazdów z silnikiem Diesla.

Zakazy w ruchu drogowym dotyczące pojazdów z silnikiem Diesla będą wprowadzane w różnych niemieckich miastach już od 2018 r. i będą realizowane w ramach stref zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla lub niebieskich stref ekologicznych, które zostaną jeszcze określone. W tych strefach obowiązywać będzie stały lub czasowy zakaz wjazdu dla określonych pojazdów z silnikiem Diesla generujących wysoki poziom emisji NOx.

Po dokładnym określeniu Zielonych stref ekologicznych, ograniczonych czasowo lub ze względu na warunki pogodowe stref zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla dla uczestników europejskiego ruchu gospodarczego oraz turystycznego ruchu autobusowego i indywidualnego korzystne będzie używanie Green Zones App, dzięki której można sprawdzić, w jakie dni, z jaką plakietką ekologiczną i typem silnika można wjechać do strefy ekologicznej.

Utworzenie stref ekologicznych i wprowadzenie obowiązku posiadania w Niemczech plakietek ekologicznych zrodziło wiele pytań dotyczących europejskiego obrotu gospodarczego i turystyki. Najważniejsze pytania i odpowiedzi na nie zebraliśmy w zakładce FAQ ...
Przyczynę wprowadzenia w Niemczech stref ekologicznych i plakietki ekologicznej stanowią pyły i inne substancje szkodliwe, pochodzące głównie z pojazdów napędzanych silnikiem Diesla. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają pyły i inne substancje szkodliwe oraz jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...
Na ponad 40 europejskich stronach internetowych i w 20 językach Green-Zones publikuje informacje na temat pyłów/tlenków azotu, środowiska i CO2 oraz spowodowanych tworzeniem stref ekologicznych stałych i tymczasowych ograniczeń w ruchu w krajach europejskich ...