Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De milieuzone Berlijn (blauw)

De stad Berlijn heeft op 7-10-2019 een verbod op dieselvoertuigen in 8 straten van de hoofdstad ingevoerd. Het verkeersverbod zal in totaal 2,9 km aan wegen met ongeveer 1300 inwoners omvatten. De voor euro 0-5 afgesloten wegen zijn: Leipziger Straße, Brückenstraße, Reinhardtstraße, Alt-Moabit, Friedrichstraße, Stromstraße, Hermannstraße, Silbersteinstrasse.

Vanaf 7-10-2019 zijn voorlopig alle dieselvoertuigen van elk voertuigtype die niet aan de euronorm 6 voldoen uitgesloten. Een aanscherping voor de niet nader genoemde toekomst is ook al gepland. Dan worden waarschijnlijk euro 6b- en 6c-voertuigen verboden en mogen dus alleen euro 6d temp-dieselvoertuigen deze wegen of wegdelen passeren.
Daarnaast geldt voor deze routes een snelheidsbeperking van 30 km/u op 24 uur en 7 dagen per week om de uitstoot van stikstofoxiden verder te verminderen.

Uitgesloten van de momenteel geplande rijverboden zijn in eerste instantie de politie, ambulance, brandweer en het leger, en alle bewoners en hun bezoekers, zowel privé als zakelijk.

Op grond van het oordeel van de federale bestuursrechter van 27-2-2018 kunnen dieselverboden vanaf deze datum rechtelijk door Duitse steden en gemeenten worden ingevoerd. Hierbij kunnen bepaalde wegen of gehele gebieden als rijverbodszones gelden. Deze dieselverbodszones (blauwe zones) kunnen op verschillende euroklassen en verschillende voertuigtypen betrekking hebben en ook nog tijdsgebonden zijn.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Berlijn (NOx) - Duitsland
Milieuzone geldig sinds:
22-11-2019
Soort milieuzone:
Blijvend
Boetes :
20 € - 75 €
Gebied van de milieuzone:
De zone betreft de volgende wegen:
Leipziger Straße, Brückenstraße, Reinhardtstraße, Alt-Moabit, Friedrichstraße, Stromstraße, Hermanstraße, Silbersteinstraße.