Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Oostenrijkse milieuzones

Milieuzones en rijverbod in Duitsland

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Het doel van de al 58 ingevoerde milieuzones in Duitsland is de bescherming van burgers in steden en gemeenten tegen fijnstofdeeltjes van verschillende groottes.

Door de in de milieuzones bijna alleen nog maar toegestane groene milieusticker is het binnenrijden van de milieuzones alleen nog maar met euro 4 voertuigen of met hogere euroklassen mogelijk. Daarom zou je de Duitse milieuzones ook groene milieuzones kunne noemen.

Gedetailleerde informatie en zoomkaarten van elke Duitse milieuzone vindt u in de rechterkolom van deze site.

Afbeelding: Verkeersbord 270.1 Begin van de milieuzone

Door de plicht een milieusticker in de milieuzone te hebben voor alle voertuigen van de klassen N1-N3 en M1-M23 (personenauto’s, bussen en vrachtwagens) is er al een zichtbare vermindering van fijnstof in de tot nu toe ingevoerde milieuzones. Er is echter een grote mogelijkheid dat deze plicht verbreed wordt naar het thema stikstofoxide (NOx), omdat de waarden daarvan, grotendeels door dieselvoertuigen, steeds groter worden en de richtlijnen van de EU steeds overschreden worden. Dit kan eventueel in de toekomst tot de invoering van blauwe milieuzones voeren.

Afbeelding: Verkeersbord 270.2 Einde van de milieuzone

De inrichting van milieuzones in Duitsland berust bij de steden. Deze kunnen op grond van de op 10-10-2006 van kracht geworden verordening over het kenmerken van emissiearme voertuigen binnen hun gebied milieuzones invoeren die de toegang nog verder beperkt, waardoor de fijnstofwaarden zullen dalen.
 
Het is ook mogelijk dat steden daarnaast ook een rijverbod invoeren, dat zich bijvoorbeeld op bepaalde euroklassen van dieselvoertuigen betrekt.
Het rijverbod voor dieselvoertuigen, dat al in 2018 door verschillende Duitse steden is ingevoerd, betrekt zich op de nog te definiëren diesel rijverbodzones of blauwe milieuzones, die de toegang tot de zone voor bepaalde dieselvoertuigen op grond van de hoge uitstoot van stikstofoxide zal weigeren.

Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App
Green-Zones-App