Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Het hierboven genoemde overzicht laat de actuele toegangsstatus van de zone zien. Om de toegangsstatus vanaf de invoering van de betreffende dieselverbodszone te weten te komen kunt u op het kalendersymbool hierboven klikken en een datum kiezen. Benzinevoertuigen met groene milieusticker 4 kunnen vanaf 31-5-2018 toch verder in de zone blijven rijden.

De milieuzone Hamburg (blauw)

De stad Hamburg heeft op 28-2-2018 een dieselverbod op een deel van de Max-Brauer-Allee en op de gehele Stresemannstraße afgekondigd.
Vanaf 31-05-2018 geldt op deze wegen een verbod voor dieselauto’s en dieselvrachtwagens die de euronorm 6 niet halen.
Er is een uitzondering vastgelegd waarin het verbod op de Stresemannstraße alleen voor vrachtwagens geldt maar nog niet voor personenauto's.

Op grond van het oordeel van het Bundesverwaltungsgericht (federale bestuursrechter) van 27-2-2018 kunnen dieselverboden vanaf deze datum rechtelijk door Duitse steden en gemeenten worden ingevoerd. Hierbij kunnen bepaalde wegen of gehele gebieden als rijverbodszones gelden. Deze dieselverbodszones (blauwe zones) kunnen op verschillende euroklassen en verschillende voertuigtypen betrekking hebben en ook nog tijdsgebonden zijn.

Hamburg is de eerste Duitse stad die tegen de hoge stikstofdioxidewaarden dieselverboden inzet.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone