Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Milieuzones in Duitsland

De basis voor de invoering van milieuzones in Duitsland is de op 10-10-2006 van kracht geworden verordening over de kenmerking van emissiearme voertuigen. Met deze verordening kunnen steden en gemeenten vanaf 01-03-2007 binnen hun gebied zogenaamde milieuzones creëren, waarbinnen de toegang alleen nog maar beperkt is. Voertuigen die niet over de juiste milieustickers bezitten, hebben geen recht tot toegang.
Tot op vandaag zijn er in Duitsland meer dan 55 milieuzones ingevoerd, die de hoeveelheid fijnstof in de desbetreffende steden en gemeenten moeten verminderen.