Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Algemene informatie Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen

De basis voor het invoeren van de milieusticker is de op 16-10-2006 in de "Bundesanzeiger" bekendgemaakte verordening over het kenmerken van emissiearme voertuigen van 10-10-2006, die in alle deelstaten vanaf 01-03-2007 van kracht werd onder de aanduiding 35. BImSchV bekend is.

Volgens deze regeling kunnen steden en gemeenten vanaf 01-03-2007 binnen hun gebied zogenaamde milieuzones invoeren, waartoe de toegang alleen nog maar beperkt mogelijk is. Voertuigen die niet over de vereiste milieusticker beschikken, hebben geen recht om in de milieuzone te rijden.
In een "1. Verordnung zur Änderung der Verordnung" over het kenmerken van gemotoriseerde voertuigen met geringe bijdrage aan de belasting van schadelijke stoffen in de lucht kwam de Duitse Eerste Kamer op 14-11-2007 tot een overeenkomst om verdere veranderingen van de regering toe te passen, die over de regelingen over het G-Kat en roetfilters ging.

De invoering van milieuzones in Duitsland baseert zich op twee richtlijnen van de Europese Comissie:
Richtlijn 1996/62/EG van de raad over de beoordeling en controle van de luchkwaliteit van 27-09-1996, in artikel 8, lid 3 waarmee de inrichting van beschermingszones mogelijk wordt gemaakt en de richtlijn 1999/30/EGfileadmin/umwelt-plakette.de/Gesetze/EU_Gesetze_DE/CELEX_31999L0030_DE_TXT-1.pdf van de raad over de grenswaardes van zwavel- en stikstofoxide, fijnstof en lood in de lucht van 22-04-1999 met de opmerking in artikel 5, lid 5.
 
In de 39. BImSchV over de standaarden van luchtkwaliteit en de maximale hoeveelheid emissies werd op 02-08-2010 de richtlijn 2008/50/EG van het Europese Parlement en de
raad op 21 mei 2008 over de luchtkwaliteit en zuivere lucht voor Europa in het Duitse recht omgezet.

Bestel hier de Duitse milieusticker voor de groene milieuzones in Duitsland

 

 

.