Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
umwelt-plakette.de Algemene informatie Uitzonderingen

Nationale uitzonderingen

De algemene uitzonderingen van de milieustickerplicht in Duitse milieuzones is in het
35. BlmSchV vastgelegd.
Volgens deze regeling zijn de volgende motorvoertuigen van de kentenplicht bevrijd:

1) Mobiele machines en apparaten

2) Bouwvoertuigen

3) Land- en bosbouwvoertuigen

4) Twee- en driewielige motorvoertuigen

5) Ambulances met het kenmerk „Arzt Notfalleinsatz"

6) Motovoertuigen, waarmee personen rijden of in gereden worden, die buitengewoonlijk gehandicapt, hulpeloos of blind zijn en die door de overeenkomstig § 3 lid. 1 nr. 1 bis 3 van de Schwerbehindertenausweisverordnung in de gehandicaptenpas het merktegen "aG", "H" of "BI" dragen.

7) Voertuigen, die bijzondere rechten overeenkomstig § 35 van de Straßenverkehrs-Ordnung in aanspraak
kunnen nemen

8) Voertuigen van niet-Duitse troepen of niet-verdragsluitende staten van de NAVO die zich in het kader van militaire samenwerkingen in Duitsland bevinden, voor zover ze voor reizen uit dringend militaire redenen worden gebruikt

9) Civiele voertuigen die in opdracht van de Duitse defensie worden gebruikt voor zover het om dringende reizen tot vervulling van wettelijk voorgeschreven missies van de Duitse defensie gaat.

10) Oldtimer (overeenkomstig § 2 nr. 22 van de Fahrzeug-Zulassungsverordnung) die een kenteken overeenkomstig § 9 lid 1 of § 17 van de Fahrzeug-Zulassungsverordnung dragen of voertuigen, die in een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragspartij van de overeenkomst over een Europese Economische Ruimte of door Turkije zijn toegestaan, wanneer deze gelijkwaardige eisen vervullen
 
Quads bevinden zich in de voertuigklasse L en hebben daarom geen milieusticker nodig.

Bestel hier de Duitse milieusticker voor de groene milieuzones in Duitsland

 

 

.